Δήμος Παύλου Μελά:«Κυκλοφόρησε σωστά, κυκλοφόρησε με ασφάλεια».

 

«Δεν πιάνεις το τιμόνι, αν δεν βάλουν όλοι ζώνη». Το σύνθημα αυτό θα ακουστεί και φέτος μέσα από τις σχολικές αίθουσες του Δήμου Παύλου Μελά στο πλαίσιο του νέου κύκλου μαθημάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής, που έχουν ως στόχο την προαγωγή της κυκλοφοριακής αγωγής, στους μικρούς μαθητές.

Το πρόγραμμα που έχει τίτλο «Κυκλοφόρησε σωστά, κυκλοφόρησε με ασφάλεια». Μέσα από προβολές παρουσιάσεων, βίντεο, τραγούδια, χρήση πραγματικού υλικού (κράνη, σήματα κυκλοφορίας κτλ), διαδραστικά και επιτραπέζια παιχνίδια, τα παιδιά διδάσκονται τους βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας είτε ως πεζοί, είτε ως επιβάτες και οδηγοί. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η εδραίωση σωστών στάσεων, συμπεριφορών και νοοτροπίας, αλλά και η υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, βάζοντας έτσι ένα λιθαράκι για την επίτευξη των μεγαλύτερων στόχων της οδικής ασφάλειας, της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων και της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση του Ι.Χ.

Μεγάλη σημασία δίνεται στα βιώματα των ίδιων των μαθητών πάνω στα οποία προσαρμόζεται πολλές φορές το ίδιο το μάθημα ώστε να γίνει και πιο προσιτό στις ανάγκες τους. Τα ίδια τα παιδιά συμμετέχουν με μεγάλο ενθουσιασμό, ενώ στο τέλος των μαθημάτων δίνεται επιπλέον υλικό στους εκπαιδευτικούς για περαιτέρω δράσεις σε σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, ενώ κάθε μαθητής αποκτά αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής, το οποίο αποτελεί και την επιβράβευση του.

Το σχεδιασμό, την επιμέλεια και την παρουσίαση του προγράμματος, έχει αναλάβει καθ΄ ολοκληρία η Σουλτάνα Πολυράβα, Πολιτικός Μηχανικός Msc – Συγκοινωνιολόγος, υπάλληλος του Δήμου Παύλου Μελά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις σε γονείς μαθητών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων σε θέματα οδικής ασφάλειας και βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

 

Δεν έχετε άδεια εγγραφής

Ο σύνδεσμος επαναφοράς κωδικού πρόσβασης θα αποσταλεί στο email σας

X